Info pre návštevníkov

Dátum Svadobného veľtrhu:        2018


Miesto konania veľtrhu:                 
 
Čas konania veľtrhu:                     10,00 - 19,00h

Vstupné:                                        5€ - dospelí
                                                      3,50€ - študensti a dôchodcovia
                                                      1€ - ZŤP
                                                      0€ - deti do 6 rokov