Informácie pre vystavovateľov

Termín konania:                10. február - 11. február 2017 (piatok, sobota)

Čas konania:                     Piatok: 10,00 - 19,00h 
                                         Sobota: 10,00 - 18,00h

Miesto konania:                 Incheba Expo Bratislava
                                          Viedenská cesta 3-7, Bratislava
                                          Hala B1 a Bstred

Organizuje:                         Martin Littmann - Štúdio Škerák
                                            T: 0911 754 726, 0903 417 311, E: studio@skerak.sk

Organizačné pokyny - Word dokument